Inilah Contoh Amalan Dan Hikmah-Hikmah Rukun Iman Ada 6 Yang Wajib Muslim Ketahui

Islam148 Dilihat

Contoh Amalan dan Hikmah Rukun Iman – Rukun iman ada 6 yang terdiri dari dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Keenamnya harus Anda yakini sebagai umat muslim. Rukun iman harus menjadi dasar utama yang diketahui oleh umat muslim.

Agama Islam menjadi agama yang mengajarkan kemudahan bagi penganutnya. Setiap ibadah yang umat muslim jalankan tidak berat untuk menjalankannya. Termasuk meyakini rukun iman rukun islam dengan mengamalkan setiap rukunnya dan mengetahui hikmah-hikmahnya.

Rukun Iman Ada

Contoh Amalan Rukun Iman

Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan termasuk iman. Anda sebagai umat muslim penting mengamalkan setiap rukun iman agar kehidupan yang dijalankan lebih terarah. Berikut adalah contoh-contoh amalan rukun iman ada 6:

1. Amalan Iman Kepada Allah

Anda wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Meyakini adanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib Anda sembah. Menjalankan ibadah wajib dan disempurnakan dengan ibadah sunnah. Serta menjauhi kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan menggugurkan pahala.

2. Amalan Iman Kepada Malaikat

Anda wajib percaya kepada malaikat sebagai salah satu makhluk ghaib ciptaan Allah. Malaikat bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik dan buruk manusia. Sehingga pastikan setiap amalan perbuatan yang Anda lakukan adalah amal kebaikan.

Baca Juga:  Jangan Sampai Lupa! Ini Bacaan Niat Mandi Junub Dan Penyebabnya

3. Amalan Iman Kepada Kitab Allah

Kitab Allah pada rukun iman ke 3 adalah Al-Qur’an sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Qur’an terdapat firman-firman Allah untuk pedoman umat muslim dalam menjalani kehidupan. Apa yang Anda lakukan dalam hidup tentu harus sesuai dengan yang telah di firmankan Allah di dalam Al-Qur’an.

4. Amalan Iman Kepada Nabi dan Rasul

Ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang harus Anda imani sebagai hamba-hamba terpilih. Lakukan amal kebaikan sesuai yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan berdzikir membaca shalawat dan mengamalkannya setiap hari.

Rukun Iman Ada

5. Amalan Iman Kepada Hari Akhir

Hari akhir atau hari kiamat wajib Anda imani. Amalan yang dapat Anda lakukan adalah dengan mengimani segala sesuatu yang berkaitan dengan alam barzah. Termasuk Yaumul Hisab nanti ketika Anda berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan.

6. Amalan Iman Kepada Qadha dan Qadar

Setiap kejadian baik maupun buruk terjadi atas kehendak Allah. Sehingga Anda harus mengimani itu semua. Cara mengamalkan dengan selalu berprasangka baik kepada Allah atau husnudzon.

Hikmah-Hikmah Rukun Iman

Ada banyak hikmah yang dapat diambil terkait rukun iman. Anda akan semakin kuat meyakini keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari juga lebih terjaga karena yakin adanya malaikat yang siap mencatat amal baik dan amal buruk umat muslim.

Hikmah lainnya dari 6 rukun iman adalah menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang senantiasa mengarahkan Anda ke jalan yang lurus. Menjadikan Nabi dan Rasul sebagai contoh atau teladan dalam menjalankan kehidupan. Selalu ingat akan kematian, membuat Anda optimis, dan tidak mudah putus asa dalam kehidupan.

Baca Juga:  Ramadan Dan Transformasi Spiritual: Sebuah Panduan Lengkap Menjalankan Ibadah Kepada Allah SWT

Itulah pentingnya mengamalkan setiap rukun iman di dalam hidup. Termasuk mengetahui hikmah-hikmah pada rukun iman ada 6. Semoga Allah mempermudah Anda dalam menjalankan kehidupan sesuai rukun iman agar lebih terarah.